Master Coach

De opleiding tot Master Coach, “Coachen is een vak” van Core Commit is een gedegen opleiding. In deze opleiding leer je effectieve coachende vaardigheden en houding. Hierdoor ben je in staat uiteenlopende situaties van mensen te herkennen en te begeleiden. Tevens leert deze opleiding je coachend leiding te geven en coachend te adviseren. Deelname staat open als je tenminste de eerste 6 blokken van het

Change Management Master programma hebt gevolgd. Deze opleiding maakt alle door Core Commit in de loop der tijd ontwikkelde coachingsmodellen en interventies voor anderen beschikbaar in de ontwikkelde Transformatrix™.

De Transformatrix™ combineert meerdere waarnemingsfilters in een integraal kijkmodel voor coaching, leidinggeven en adviseren. Hier maken onder meer systeem dynamiek, universele transformatie thema’s en de C.W. Graves waardenfilters deel van uit. Daarnaast krijg je een goed overzicht in door anderen eerder ontwikkelde coachingsmodellen. Je krijgt dus een pallet aan mogelijkheden, waarbij je leert welke

methoden het beste bij welke vraag en context passen. Het trainingsmateriaal omvat een boek over de Transformatrix™ met een omschrijving van de individuele toepassing van het model. Voor andere coachingsmodellen wordt gebruik gemaakt van bestaande boeken.

Supervisie, je modellering presenteren in het integratieblok en het maken van reflectieverslagen, zijn deel van de certificering. De opleiding wordt afgesloten met het Core Commit Master Coach certificaat en voldoet aan de daarvoor opgestelde internationale criteria volgens de INLPTA.

Coaches worden vaak ingeschakeld om:

Mensen te helpen bij hun competentie en talent ontwikkeling.

Autonomie en zelfsturing te ontwikkelen.

In de context van werk, persoonlijk of privé.

Een andere invulling van hun dagelijkse werk of leven zoeken.

Iemand een ingrijpende gebeurtenis verwerkt.

Om doelen en eindresultaten te behalen.

Vaardigheden en competenties te ontwikkelen of versterken.

Eigenwaarde, zelfvertrouwen.

Blokkades op te lossen als iemand vastloopt en het helpen doorbreken van oude patronen.

Helpen bij het nemen van beslissingen door vanuit meerdere perspectieven te kijken naar haalbaarheid en werkbaarheid.

Uiteenlopende situaties te begeleiden.

Doelgroep

Deze opleiding is voor jou interessant als je:

Ontwikkeling van andere mensen interessant vindt.

Persoonlijk verder wilt ontwikkelen.

Voor je werk vaak in een ander moet verdiepen.

Mensen wil leren begrijpen en inschatten.

Andere mensen wilt leren begeleiden.

Methoden en instrumenten leren inzetten.

Wilt leren coachen.

De opleiding is geschikt voor:

Professionals, trainers, docenten en instructeurs.

Managers, directeuren, leidinggevenden en supervisoren.

Artsen en mensen werkzaam in de zorg.

Personeelsadviseurs.

Procesbegeleiders, werkbegeleiders en praktijkbegeleiders.

Coaches en therapeuten.

Adviseurs en consultants.

Doel en resultaat

• Effectiever in je werk door coachende vaardigheden en houding.

• Zelfsturend vermogen van je omgeving vergroten.

• Zicht op je kwaliteit en als coach en jouw manier van coachen, coachend leidinggeven en coachend adviseren.

• Interventies, methodieken en instrumenten die je kunt hanteren.

• Gedegen basis ontwikkeling om coaching in te zetten.

• Accreditatiepunten voor artsen, apothekers en tandartsen.

• Brede kennis, oriëntatie en eigen visie op het gebied van coaching.

• Inzicht in verschillende vormen van coaching, coachend leidinggeven en coachend adviseren.

• Toepassingsgebieden en daarbij behorende coachingsvaardigheden.

• Persoonlijke thema’s doorgewerkt en opgelost.

Verplichte lectuur als huiswerk:

Lijst wordt definitief bekend gemaakt aan het begin van de opleiding.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal in de vorm van een klapper is bij Core Commit inbegrepen.

De verplichte lectuur moet jezelf lenen, huren of kopen.

Het lesmateriaal wijst zichzelf en is makkelijk te volgen en leesbaar.

De oefeningen zijn opgenomen in het lesmateriaal.

Het huiswerk krijg je per blok.

De verplichte lectuur kan je lezen in je eigen tempo.

Duur

In 7 Modules in aanvulling op de Change management 9 Modules + 7 Modules Coaching opleiding = totaal 16 Modules. Kan dat niet sneller? Nee want wij gunnen je tijd voor het nemen van jouw eigen leerproces en om de geleerde stof toe te passen en te integreren.

Ook heb je zo ruim de tijd om in de praktijk te oefenen en de mogelijkheid op feedback en terugkoppeling. Daarnaast krijg je een flink stuk zelfstudie aan de hand van de verplichte lectuur, naast de training en dat kost ook tijd naast je werk. Wil je het sneller? Dan zijn er tal van oppervlakkige, goedkopere en snelle manieren om een certificaat te behalen. Wij gaan voor effect in de praktijk.

Programma overzicht


Module 1: Introductie en kennismakingsblok

Verkennen van je eigen vertrekpunt, achtergrond en leerpunten.

Aandacht voor de basishouding van jou als coach.

Assistentie bij zelfsturing, naar gezondheid en autonomie, “Het vermogen om in vrijheid te bepalen wie je wil zijn en wil, los van extern bestuur”.

Onderscheid aanbrengen tussen coaching, advies en therapie (definities en kaders).

Verantwoord coachen, integriteit, ethiek, ecologie.

Een kader en contract maken voor de coaching (recht en plicht).

Methodiek voor coachen (oriëntatie op het gebied van coaching).

Ambities en talenten vertalen in doelen, naar gezondheid toewerken.

Persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan opstellen vanuit het Persoonlijke Waarden Profiel™.

Inzet kiezen van een model voor de modellering.

Feedbackkaders.

Feedback omzetten in zelfreflectie.

 

Module 2: Opstellingen in praktijk

Uitleg van de methodiek.

Familie opstellingen in praktijk.

Behandelen van de waarden systeem dynamieken in de opstellingen.


Module 3: Communicatieve sturing

Kalibreren en observatie technieken (onbevooroordeeld en onvoorwaardelijk waarnemen).

Leeg luisteren op meerdere niveaus naar de psychologische onderlaag.

Doorvraagtechnieken naar onderliggende thema’s.

Gesprek- en interviewtechnieken.

Inzicht in de reactie en werking van het lichaam en het neurologische systeem.

Werken vanuit vertrouwen, veiligheid en de comfortzone.

Provocatief coachen.


Module 4: Basis Transactionele Analyse

Meest gangbare onderwerpen van de Transactionele Analyse in coaching.

Hoe gedragspatronen vormen en deze doorbreken.

Ontwikkelingspsychologie en levensfasen.


Module 5: Persoonlijk leiderschap in coaching

Meest gangbare onderwerpen van Rationeel Emotieve Therapie.

Toward frames, werken vanuit ambities, talenten, passie en gezondheid.

Eigen thematiek opsporen via de transformatie filters.

Inzicht in overdracht, tegenoverdracht en projectie.

Onderscheidt maken tussen psychopathologie en gezondheid.

Werken met schuld, schaamte en schaduw.

Omgang met weerstand en verzet, ontkenning, afwijzing, macht en onmacht.
 

Module 6: Fasen en volgorde in een begeleiding- of coachingstraject

Werken in coaching met het Waarden Profiel™ en de Transformatrix™.

Verbanden herkennen tussen de C.W. Graves waarden en hun invloed op de waarden systeem dynamieken. (verdieping op de behandelde stof van Organisch Leiderschap).

Via de Transformatie thema’s leren hoe lijf en geest samenwerken.

Verbanden herkennen tussen (fysieke) klachten en thematiek.

Samenhang met, en invloed van interne dialoog op neurologie.

Via de Transformatrix™ een hypothese stellen waar de vraag, het probleem (stress/blokkade ligt).

Bepalen waar een beslissing over moet worden genomen waarop je moet sturen.

Plan van aanpak voor de cliënt maken en interventies bepalen.

Samenvatten fasen in hypothese, interventies, evalueren en afsluiten.

Tussentijdse leerdoelen, check op persoonlijk ontwikkelingsplan, nazorg.


Module 7: Integratieblok

Integreren geleerde stof en coaching uitvoeren.

Presentatie over de coach die je gemodelleerd heb.

Uitgave van het eigen verhaal.

Certificering.


Vorm en werkwijze

Theorie.

Oefenen met de stof.

Oefenen met eigen en praktijksituaties.

Kennis en kunde verbinden.

Modellering.

Coaching in de praktijk (toepassen op casuïstiek).

Methodieken en instrumenten.

Schrijven van eigen verhaal.

Resultaat zien, herkennen en ankeren.


Begeleiding

Iedere deelnemer heeft recht op persoonlijke coaching tijdens de opleiding.

Je krijgt supervisie en coaching op praktijksituaties door je trainer.

Met je mededeelnemers vorm je een intervisie groep om te oefenen met de aangeboden leerstof.

Verder ontvang je feedback op je huiswerk.

 

Plaats en uitvoering

Conferentieoord Apollo hotel de Beyaerd in Hulshorst.

De training wordt uitgevoerd door twee trainers, Egbert Kinds en Yvon Hoendervoogt, eventueel ondersteunt door een co-trainer en/of coach.

 

Kosten

De prijs bedraagt € 3450,- euro exclusief de kosten voor het conferentiehotel.

Als je het programma in combinatie met de Change Management Master boekt dan krijg je € 400,- korting op de totaal prijs (€ 4450,- + € 3450,- – € 400,- = € 7500,-).

Verblijfskosten van conferentiehotel (€ 52,50 per dag) of € 199,- voor een tweedaagse met diner, overnachting en ontbijt.

Aanmelden

 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website (klik op de homepage op Academy en vervolgens op de rode boekingsbalk onderaan of via een email aan info@corecommit.com met uw naam, factuur

Top