Leiderschap Bootcamp

Leiderschap Bootcamp Hybride Way of Working

Wat blijft is verandering, wat verandert is dat blijft

Accelerated learning met highlights van de Core Commit Academy

 Creëer nieuwe patronen voor een nieuw exceptioneel
De betekenis van een vaste werkplek is blijvend veranderd. Leiders hebben behoefte aan een nieuwe balans die energie en resultaat oplevert. Om hun hierin te helpen heeft Core Commit een inventarisatie gedaan naar de universele uitdagingen, trends en nieuwe ontwikkelingen die zijn ontstaan in de afgelopen periode door het hybride werken. Inzichten die gedeeld worden en waarmee de deelnemers intensief aan de slag gaan om deze in de eigen organisatie dynamisch om te zetten. Daarna kan de leider zijn impact en resultaat vergroten en sturing krijgen op de belangrijke KPI’s die hij/zij wil beïnvloeden. Dit stelt een leider in staat potentieel talent juist in te zetten en innovatief verantwoorde risico’s te nemen.

Wat is het programma?

De Bootcamp is een accelerated programma waarin de deelnemer:

 • Het maximale rendement uit hybride werken leert te halen.
 • Inzichten in en handvatten krijgt voor de uitdagingen waar de organisatie zich voor geplaatst ziet.
 • Hiervoor de sturingsmechanismen aangereikt krijgt voor efficiënte verandering.
 • Manieren van omgaan gaat uitwisselen met de nieuwe uitdagingen die zijn gekomen met het hybride werken.
 • In kaart gaat brengen van persoonlijke-, huidige organisatie- en gewenste waarden.
 • Leert de uitdagingen op te pakken op een waardengedreven manier.

Onderdelen in de Leiderschap Bootcamp

 Persoonlijk Waarden Profiel waarin inzicht in drijfveren wordt gecombineerd met het beeld van de huidige en gewenste manier van werken.

 • Voorafgaand is er een persoonlijke intake over verwachtingen.
 • Persoonlijke coaching tijdens de Bootcamp.
 • Na afronding mogelijkheid voor aanvullende coaching (op individueel/team/organisatie niveau) op de implementatie van de verkregen inzichten.
 • Sturingsinformatie voor team/organisatie uitdagingen in combinatie met hybride leiderschap.
 • Delen van persoonlijke ervaringen met hybride werken met andere deelnemers.
 • Mogelijkheid om een organisatie opstelling te doen in een van onze programma’s.
 • Dit betreft een driedaags programma met overnachting, waarin alles inbegrepen is.

 Samenvatting van het 3-daags accelerated programma, wat levert dit je op?

 • Waarden gedreven strategie om de uitdagingen structureel aan te pakken en effectief werkbaar te maken.
 • Heldere koers en hoe daarvoor commitment voor te creëren.
 • Strategische focus en energie voor het creëren van persoonlijk eigenaarschap van doelen.
 • Verbinding met de missie, visie, strategie en impact vitaliseren.
 • Verbinding tussen de mensen en de organisatie verstevigen.
 • Prioriteren van eigen en gedeelde belangen op zijn plek brengen.
 • Mensen in contact brengen met hun autonome toegevoegde waarde.
 • Innoveren, inspireren, stimuleren vanuit vertrouwen en authenticiteit.

 

Speciaal aanbod Capacity Alignement; in combinatie met

Leiderschap Bootcamp Strategy Hybride Way of Working

Capacity Alignment

 Sturingsinformatie voor organisatieverandering is het doel van het inzetten van een Capacity Alignement. Het is mogelijk deze in te zetten voor een managementteam om te inventariseren waar de organisatie staat. Een Capacity Alignement wordt ingezet als men de capaciteit en de kwaliteit wil inventariseren aan de: Ecologie kant, Menskant en Organisatiekant. Wat brengt een Capacity Alignement:

 • Genereert de sturingsinformatie om beslissingen te kunnen nemen over de gewenste manier van werken.
 • Vaststellen van de groeipotentie en draagkracht van een organisatie voor continuïteit en vooruitgang.
 • Het Waarden Profiel brengt persoonlijke- huidige organisatie- en gewenste organisatie waarden en drijfveren van het managementteam en eventueel de organisatie in kaart.
 • Daarnaast nemen we persoonlijke interviews af.
 • Tenslotte doen we in een bijeenkomst van een dag, een terugkoppeling en afstemming van de inzichten, met het managementteam om alignment te creëren.
 • Mogelijke vervolgstappen worden hierin afgesproken.

Bij de Capacity Alignement tot 12 personen zijn inbegrepen:

 • Waarden Profielen, kernwaarden inbouwen is mogelijk tegen een meerprijs.
 • Persoonlijke interviews van een uur met de individuele management leden.
 • Algemene terugkoppeling van de eerste bevindingen aan bestuurder/manager.
 • Input voor de Leiderschap Bootcamp Strategy Hybride Way of Working
 • Of in-company traject.
 • Sturingsinformatie voor uitdagingen van het nieuwe werken.
 • Bijeenkomst van een dag, een terugkoppeling en afstemming van de inzichten, met het managementteam.
Top