Post Corona Boost

Competence boost voor het nieuwe normaal van werken
Creëer het nieuwe gewoon, doorbreek het oude patroon

Accelerated training met highlights van de Core Commit Academy

Trainers: Egbert L. Kinds CMC en Yvon Hoendervoogt

Inclusief: Organic Leadership Master Practitioner Certificering, Licentie voor het gebruik van het Waarden Profieltm.

Wat blijft is de verandering, wat zich verandert dat blijft

Voor velen betekende Corona een ingrijpende verandering van de manier waarop je werkt. De structuur van plek en tijd en de werk/privé balans is door het verplichte thuiswerken verandert. Velen hebben de verbinding gemist met collega’s. Wat voor de een last werd betekende voor de ander een opluchting. De betekenis van een vaste werkplek is door Corona blijvend veranderd. Weet jij waar je energie van krijgt en wat je energie kost en hoe je na Corona een nieuwe balans gaat vinden? Meer dan voorheen zal het op jezelf aankomen in een situatie met wisselende collega’s en veranderende taken.
In een training op fysieke locatie bereid je je voor op wat er gaat gebeuren als jij en je team straks weer terug gaan naar fysieke werkplekken. Onze Post Corona Competence Boost helpt je om voor jou en je team effectieve werkpatronen te ontwikkelen voor het hybride werken na Corona. Na de zomer ontstaat er een nieuw momentum voor verankering van nieuwe effectieve werkgewoonten. Dit programma stimuleert je om, mede op basis van een meting met het Post Corona Waarden Profiel bewuste keuzes te maken en goed voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Hoe ga je het ‘ontmoeten’ en het ‘moeten’ straks inregelen. Want als je na Corona doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Om na de zomer te kunnen versnellen is het goed om eerst te vertragen door stil te staan bij wat je als team de afgelopen periode geleerd hebt.


Volg je passie, vind je purpose
Verbindt mensen door doelenergie te organiseren

Je benut je potentieel ten volle benut wanneer je passies in lijn brengt met de taak en missie van het team en de organisatie waar je voor werkt. Je ervaart dan zingeving en purpose. In dit programma krijg je inzicht in wat je energie geeft en wat je energie kost zodat je zelf je werk/privé balans op orde kunt houden en burn-out of bore-out voorkomt.
De Organic Leadershiptm methode leert je hoe je zorgt voor commitment aan de koers en voor persoonlijk eigenaarschap van doelen. Tevens krijg je de mogelijkheid om met het (Post Corona) Waarden Profieltm te werken. Dat kun je inzetten om het nieuwe post Corona patroon van samenwerken in kaart te brengen met een team en dat te vertalen naar de harde en zachte kant samenwerken in het teamwerk. Het gaat dan om de verbinding tussen mensen en tussen teams en hun doel. Doordat mensen vaak lang thuis hebben gewerkt en de gebruikelijke sociale controle er niet was gaan ze straks op zoek naar een nieuwe balans tussen willen, kunnen mogen en moeten.

 

Modellen en methoden waarop het programma zich baseert:

Organic Leadershiptm

 • Het basisprincipe van Organisch Leiderschap™ is dat Organisatie Ontwikkeling het meest effectief is als er aangesloten wordt bij de intrinsieke drijfveren van de mensen die in de organisatie werken.
 • Door mensen transparante informatie over de veranderende levensomstandigheden in de context van de organisatie te bieden ontstaat bewustwording.
 • Bewustzijn van de constant veranderende situatie waarin we ons in deze wereld bevinden biedt jou de mogelijkheid om zelf bewuste keuzes te maken en niet automatisch mee te gaan met de stroom.
 • Je leert om op basis vanuit draagvlak te werken in een organisch veranderingsproces in plaats van bezig te zijn met het bestrijden van de weerstand op ‘de verandering’.

Neuro Linguistic Programming (NLP)

 • NLP is een zeer effectieve methode om je persoonlijke leerdoelen te realiseren en te werken aan je persoonlijke groei.
 • NLP helpt je om je sociale en emotionele intelligentie te ontwikkelen.

Je leert om je emoties als sturingsinformatie te gebruiken, om focus in je leven te creëren, snel diep contact met anderen te maken en duidelijk te zijn in je communicatie.

Transactionele analyse

 • Transactionele analyse biedt een heel eenvoudig model dat inzicht geeft in de communicatiepatronen tussen mensen in het hier en nu.
 • Transactionele analyse maakt professionals bewust van hun ego-positie
 • Het stelt je in staat om in een autonome volwassen ego-positie te blijven, zelfs wanneer anderen je bij hun spel proberen te betrekken.

 

Module 1

Dag 1 Organisch Leiderschap: onderzoek je waarden en overtuigingen
Organisch Leiderschap is gebaseerd op de wetten van de natuur waar verandering een constant gegeven is en op basis van dat inzicht de veerkracht kunt ontwikkelen om daar mee om te gaan. En om zo bewuste keuzes te maken. Deze dag ga je het vermogen ontwikkelen om aansluiting te vinden bij anderen op basis van het onderkennen dat zij dingen op basis van hun eigen drijfveren doen en dat die vaak verschillen van de jouwe. Je gaat deze verschillen in overtuigingen, waarden en criteria tussen jezelf en anderen onderkennen en leert hier constructief mee te gaan. We maken hierbij gebruik van het op de theorie van Graves gebaseerde Waarden Profiel™.

Vaardigheden

 • Principes van Organisch Leiderschap.
 • Waardendrives en waardensystemen gebaseerd op de
  theorie van Prof. Clare W. Graves.
 • Drijfveren bij jezelf en anderen onderkennen.
 • Het Waarden Profieltm: uitleg van persoonlijk Waarden Profiel en het
  Perceptie Profiel nieuwe stijl.
 • NLP-rapport vaardigheden toegepast op de waardendrives: hoe je
  anderen kunt motiveren via hun natuurlijke motivatieflow.
 • Hiërarchie in waarden onderkennen en criteria uitvragen.
 • Coachen op basis van hun Persoonlijke Waarden Profieltm.

 

 Dag 2 Creëren van het nieuwe gewoon van werken
Door aan de slag te gaan met de uitslagen van de Waarden Profielen leer je de door teams gewenste werkwijze te vertalen in een programma wat je met het team kunt doorlopen. Hierbij maak je gebruik van de diverse toolboxen die Core Commit ter beschikking heeft.

Vaardigheden

 • De interpretatie van het team- en organisatie Waarden Profielen.
 • De institutionele principes van de verschillende waardensystemen.
 • De vertaling van theoretische inzichten naar de praktijk.
 • Teams op basis van het Waarden Profiel coachen om het gewenste patroon van werken te ontwikkelen.
 • Complementaire waardensystemen.

Dag 3: Besluitvormingskaders en het leiden van meetings
Je inventariseert welke soorten overleg er nodig zijn, welke doelen deze hebben en wie je daar bij wilt hebben. Dit doe je gebruik makend van het gewenste patroon van het Waarden Profiel en de Toolbox Decision making Framestm.

 • Maken van een sociogram en procesanalyse van de organisatie en stakeholders om vast te stellen waar welke afstemming nodig is.
 • Het inrichten van besluitvorming met de Toolbox Decision making.
 • Effectieve meetingsplatformen creëren inclusief de rol van externe stakeholder aan de tafels.
 • Het onderscheid tussen eindwaarden, instrumentele waarden, morele waarden en existentiële waarden in besluitvorming
 • Kaderen, processturingsvaardigheid.
 • Vaardigheid in het sturen op inhoud en proces. Verschillende abstractieniveaus uit elkaar houden, remmen en gasgeven.

Module 2

Dag 1 Verbinding creëren: Missie, Visie, Waarden en doelenergie
Het vermogen om vanuit vitale energie aan een gezamenlijk doel te kunnen werken. In staat zijn om een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om je eigen ambities waar te maken.

Vaardigheden

 • Missie, visie en waarden benoemen in termen van waardendrives, waardensystemen en waarden.
 • Commitment op de koers krijgen, eigenaarschap van doelen creëren
 • Tastbaar maken van de verandering in attitude en gedrag.
 • Leerdoelen formuleren voor de betrokkenen in het veranderproces.


Dag 2 Autonomie van teamleden stimuleren
Communicatieve sturing en Transactionele Analyse (TA)

Werken binnen systemen levert vaak de beleving van autonomie verlies op. Je leert om autonomie van collega’s binnen de kaders te bevorderen en waar mogelijk te werken op basis van vertrouwen. Omgaan met macht- en andere spelen die effectieve werkpatronen in de weg zitten.

Vaardigheden

 • Transactionele Analyse als model om patronen in communicatie te herkennen.
 • Kiezen van effectieve ego-posities in communicatie.
 • Persoonlijk eigenaarschap van doelen bij anderen leggen.


Module 3 (2 x online coaching)

 • 2 x online coaching op basis van de uitslag je persoonlijk Waarden Profiel en het van het Teamwaarden Profiel.

Core Commit Summer Academy op de Veluwe
Competence boost voor het nieuwe normaal van werken

Training nazomer 2021:                 Training herfst  2021
Module 1: 1/2 en 3 september.           13/14 en 15 oktober
Module 2: 13/14 september               11/12 november
Werktijden: 09.00 tot 20.00, laatste dag tot 17.00.

Locatie:
Apollo hotel Veluwe de Beyaerd, Hulshorst bij Nunspeet.

Trainingsprijs:
€ 1295,00. Eerdere deelnemers die hun kennis willen opfrissen betalen € 497,50.
Bij de prijs inbegrepen: 10 Waarden Profielentm. Extra Waarden Profielen per respondent boven 10 personen € 75,00 per Profiel.
De prijs is exclusief het dag arrangement van het hotel (€ 55 per dag).

Betalingscondities:
50{aa7a72e3ed4a54f16b16de736f67f8097a7d5b4b70938437cdd1dff499236e5f} bij boeking, het restbedrag 2 maanden voor de start van de training.
Bij betaling ineens voor 15 juli geldt er een korting van € 50,00.

Vervolgopleiding Persoonlijk Leiderschap en Communicatie (NLP):
Deze twee modules vormen tevens de start van onze opleiding ‘Persoonlijk Leiderschap en Communicatie’ die nog 4 tweedaagse modules extra omvat.
Inclusief 3 coachingen op persoonlijke leerdoel bedraagt prijs dan € 4250,00

Boeking:
Stuur een email aan: info@corecommit.com of boek online: www.corecommit.com, ga naar Academy.

Certificering: Organic Leadership Master Practitioner, bij vervolg tevens NLP.

Top