Ecological Leadership

Ecologisch Leiderschap

In deze tijden met grote maatschappelijk en economische transformaties en ontwikkelingen is steeds vaker sprake van urgentie voor en vraag naar verandering. Wat gisteren nog succes bracht, brengt dat vandaag niet meer. We leven in een snel veranderende wereld die zich kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid, ambiguïteit en complexiteit. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de wenbaarheid van individuen en organisaties om organisch mee te bewegen met de dynamiek van de economie, wereldpolitiek en het klimaat en bedrijfswaarden moeten daarop voortdurend worden afgestemd.

Ecologisch Leiderschap biedt een kader, instrumenten en werkvormen om hier mee om te kunnen gaan. Ecological Leadership is gebaseerd is op het uitgangspunt, dat om een gezonde toekomst voor mensen, organisaties en onze planeet te creëren, het nodig is om nieuwe mindsets en leiderschap skills te ontwikkelen.
Organisaties kunnen hierop inspelen door hun missie, visie en strategie te baseren op de ecologische impact die ze willen realiseren en deze in te brengen in hun relaties met relevante stakeholders. In deze benadering wordt samenwerking gebaseerd op de toegevoegde waarde die een team, organisatie of netwerk wil leveren voor hun stakeholders en welke impact ze daarmee voor willen maken (wat is de bedoeling?).

Een geslaagde organisatieontwikkeling is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de zogenaamde weerstand tegen verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig, omdat er niet altijd gevraagd wordt of mensen wel mee willen in de veranderingen

In deze opleiding krijg je inzicht in de zowel de harde bedrijfsmatige kant als de zachte mensen en cultuur kant van effectief veranderen. Je leert om te gaan met mens en cultuur factoren’, zoals motivatie voor en weerstand tegen verandering. En je leert om bij de inrichting van de bedrijfsmatige kant de gewenste impact voor ogen te houden. Het Waarden Profieltm, waarvoor je een licentie krijgt, maakt de zachte kant zichtbaar in harde cijfers. De Transformatrixtm geeft inzicht in de te nemen beslissingen en interventies om persoonlijke en organisatiedoelen vervolgens te realiseren.

 

Waar liggen de antwoorden voor het individu

Door te beginnen met het ‘willen’ en mensen te motiveren en niet met het ‘kunnen’ of ‘moeten’, kunnen persoonlijke en organisatiedoelstellingen bereikt worden. In de huidige economie zijn autonomie, competentie, verbinding, focus en passie cruciale succesfactoren. Ecologisch Leiderschap biedt een methodologie en ontwikkelingsinstrumenten om de invulling hiervan binnen handbereik te brengen.

Top