Transformatrix™

De Transformatrixtm is een driedimensionaal model dat een vertrekpunt in kaart brengt met de informatie uit het Waarden Profieltm de waardensysteemdynamiek en de behoefte die dat veroorzaakt. Daarnaast worden de transformatiethema’s van een individu of organisatie in kaart gebracht. Met behulp van de Transformatrixtm kunnen de IST-situatie, de SOLL-situatie en eventuele tussenliggende stappen vastgesteld worden. De Transformatrixtm stelt professionals in staat om te inventariseren waarover beslissingen genomen dienen te worden en welke interventies effectief en haalbaar te implementeren zijn.

Top